Ciepłownictwo i ogrzewnictwo

  • Kotłownie osiedlowe średnich mocy
  • Wymiennikownie osiedlowe średnich mocy
  • Osiedlowe sieci rozdzielcze centralnego ogrzewania
  • Kompletne instalacje w budynkach wielorodzinnych – C.O. i Wod-Kan.
  • Kompletne instalacje i kotłownie w budynkach jednorodzinnych