Instalacje przemysłowe

Wykonujemy na terenach zakładów przemysłowych :
 • Zakładowe kotłownie gazowe i olejowe
 • Węzły wymiennikowe c.o. i c.w.u.
 • Instalacje pary technologicznej
 • Obiegi wody chłodniczej z zabudową urządzeń  (chłodnie, pompy, filtry)
 • Zakładowe sieci i instalacje gazowe
 • Zakładowe sieci cieplne napowietrzne i podziemne
 • Ogrzewanie hal przemysłowych
 • Instalacje sprężonego powietrza, stacje sprężarkowe
 • Przeciwpożarowe instalacje hydrantowe, tryskaczowe i zraszaczowe
 • Zewnętrzne sieci hydrantowe
 • Instalacje odpylające i odciągów miejscowych miejscowych w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, stołówkach….
 • Kanalizację ciśnieniową, przepompownie ścieków