Serwis

  • Autoryzowane uruchomienia, serwis i naprawy urządzeń firmy Buderus - Kotły, pompy ciepła, instalacje solarne
  • Przeglądy i naprawy kotłowni Viessman, Brotje, Junkers   
  • Przeglądy, naprawy i serwis stacji c.w.u. i wymiennikowni c.o.
  • Całoroczny dogląd i serwis kotłowni powyżej 100 KW gazowych i olejowych na bazie umów stałych
  • Serwis central wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
  • Przeglądy okresowe Splitów, Multisplitów, Systemów VRV  firm Daikin, Sinclair  
  • Kompleksowe przeglądy instalacji technologicznych : wody chłodniczej, sprężonego powietrza, separacji zendry, odpylających itp. 
  • Przeglądy, naprawy i serwis promienników gazowych i instalacji bezpieczeństwa gazowego
  • Przygotowanie wniosków odbiorowych kotłowni i wymiennikowni dla UDT.