Wentylacja i klimatyzacja

  • Centralne, kanałowe instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne w obiektach użyteczności publicznej – biurach, szkołach, pawilonach handlowych…..
  • Lokalne instalacje chłodzące oparte na „klimatyzatorach” z funkcją pompy ciepła typu Split i Multisplit firm Daikin i Sinclair   
  • Wentylacja nawiewno-wywiewna budynków jednorodzinnych z odzyskiem ciepła
  • Instalacje wentylacyjne hal produkcyjnych i obiektów przemysłowych – zakładów przeróbczych, górniczych wyciągów szybowych….
  • Wentylacja obiektów komunalnych, oczyszczalni, przepompowni i tłoczni ścieków sanitarnych