Realizacje


STOWARZ. PRZYJACIÓŁ ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ

rok 2014

Zabytkowa Kopalnia Srebra
– opracowanie projektu modernizacji kotłowni węglowej o mocy 500 kW (retorta 2×250 kW)
– montaż kotłowni i instalacji technologicznej, wentylacyjnej oraz bezpieczeństwa wg projektów autorskich

PBC Sp.z o.o. Katowice

rok 2013

– wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownia gazową i wod-kan w pomieszczeniach budynku hotelu SIEMION przy ul.Poziomkowej 14 w   Szczyrku

ENERGOPOL TP ELBUD S.A./ ETP S.A. Katowice

rok 2012/2013

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z Łącznikiem, zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Kormoranów – następujący zakres prac:
Wykonanie wewnętrznych instalacji  wodno-kanalizacyjnych (w tym p-ppoż.) z rozprowadzeniem poziomów i zabudową hydrantów, instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji podposadzkowej  na poziomach -2 i -1 garaży podziemnych dla budynków A i B wraz z Łącznikiem oraz wykonanie drenażu opaskowego (bez przepompowni) wokół budynków.

AGA SPORT Gliwice

rok 2013

– wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła opartej na centralach VAM  DAIKIN w budynku hurtowni przy ul.Wiejskiej 50B w Gliwicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

rok 2013

– odtworzenie i uzupełnienie tymczasowych zabezpieczeń batrachofauny przy autostradzie A-1 na odcinku Sośnica – Bełk

B.G.H. Polska Sp.z o.o. – K-ce

rok 2012

– przeniesienie kolektorów pieca pokrocznego zgodnie z zamówieniem

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zabrze

rok 2012

– montaż systemu MULTISPLIT f-my SINCLAR w pom. Działu Finansowego ZPWiK  w Zabrzu przy ul. Wolności 215

STRABAG Sp.z o.o. Pruszków

rok 2012

– modernizacja instalacji sanitarnych w MOP-ie Rowień,  na realizowanej inwestycji :  ” Budowa Autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła)  do węzła Świerklany km 534÷785 do km 548÷897 ”

 

HIT Firma Handlowo-Usługowa B. Maciągowski Katowice

rok 2012/2013

– wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej, kanalizacji   podposadzkowej, instalacji sanitarnych i kotłowni gazowej z kotłem BUDERUS  G215 – budynek ekspozycyjny przy ul. Woźniczki 55 w Katowicach

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zabrze

rok 2012

Montaż instalacji grzewczo-wentylacyjnej w pomieszczeniach hydroforowni „ BARBARA” przy ul.Barbary w Zabrzu

 

Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Spółka Akcyjna KATOWICE

rok 2011

– wykonanie instalacji wod-kan i co w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ” Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.Hutniczej nr 8 „

REWITAL-SERWIS Sp.z o.o. Katowice

rok 2011

– wykonanie instalacji technologicznej Kotłowni gazowej w Obiekcie  Pałacowym Szałsza

Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak dom” Katowice

rok 2011

– wykonanie instalacji wentylacyjnej w nowo budowanej  sali gimnastycznej, zgodnie  z projektem wykonawczym

PBC Sp.z o.o. Katowice

rok 2011

– montaż systemu DAIKIN VRV : agregat RXYSQ5P8Y1+3xFXHQ32MA +FXHQ63MA+3xBRC1D52 w budynku  2/248 przy ul.Bagno w Warszawie .

P.U.H. AKRO Bogusław MAJDAK Czechowice-Dziedzice

rok 2011

– wykonanie instalacji C.O. wraz z grzejnikami na ZPMW KWK „Mysłowice-Wesoła”

GRUPA KĘTY Spółka Akcyjna Kęty

rok 2011

– kompleksowe wykonanie kurtyny powietrznej, cieplnej dla bramy hali przemysłowej  ZOM

 

REWITAL-SERWIS Sp.z o.o. Katowice

rok 2010

– wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o. i c.t., rozbudowa kotłowni  i montaż sieci preizolowanej w Hotelu  DIAMENT w Ustroniu

B.G.H. Polska Sp.z o.o. – K-ce

rok 2009

– opracowanie koncepcji, dokumentacji wykonawczej i wykonanie instalacji technologicznej hartowania walcówki :
– prefabrykacja i zabudowa wanny hartowniczej o poj. 75 m3, z pompowym układem mieszającym w hali produkcyjnej Sp-ki
– wykonanie układu sterowania i montaż rurociągów technologicznych DN 200

KWK „WUJEK” – Katowice

rok 2009 – 2010

– wykonanie i wymiana zbiorników magazynujących ciepłą i zimną wodę dla potrzeb Łaźni Łańcuszkowej – 4 zespoły o pojemności 24 m3 każdy, wraz z wymianą instalacji technologicznej PE – DN 110 i armatury.

HUHTAMAKI POLSKA Sp. z o.o.

rok 2009

– modernizacja instalacji chłodniczej PE – DN 150 w obrębie chłodni wentylatorowych;
– posadowienie i podłączenie do instalacji sprężonego powietrza maszyn technologicznych typu „Gabler”.

P.B.O. „ŚLĄSK” Katowice

rok 2009

– wykonanie instalacji c.o. i wod-kan. oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy i nadbudowy byłego kina „MUZA” w Sosnowcu. Kubatura obiektu : 12.000 m3

P.B.K. Katowice – Grupa BIPROMET

rok 2008/2009

–    wykonanie kompleksowe przyłączy i instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych osiedla „Zagajnik” w Katowicach-Podlesiu.
–    18 bliźniaczych segmentów jednorodzinnych z przyłączami gazowymi i kanalizacyjnymi.

KWK „WUJEK” – Katowice

lata 2007 – 2009

–    wymiana parowej, wymiennikowej stacji przygotowania c.w.u. na wodną, wraz z zabudową 4-rech zespołów zasobników o pojemności 2 x 6 000 l. każdy i instalacją technologiczną.
–    opracowanie i montaż systemu automatycznego sterowania pracą zespołu 4-rech wymienników ciepła.

B.G.H. Polska Sp.z o.o. – Katowice

rok 2006/2007

–  opracowanie koncepcji, dokumentacji wykonawczej i wykonanie instalacji technologicznej wanny hartowniczej o poj. 56 m3 w hali produkcyjnej Sp-ki.
–  prefabrykacja i zabudowa wanny z układem sterowania

B.G.H. POLSKA Sp z o.o. – Katowice

lata 2006/2007

–    opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji instalacji technologicznej wody chłodzącej z zabudową chłodni wentylatorowych
–    wykonanie instalacji zgodnie z opracowaną koncepcją, z zabudową urządzeń i budową wymaganych konstrukcji

STOWARZ. PRZYJACIÓŁ ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ

rok 2006

Kopalnia Zabytkowa Rud Srebronośnych

–    opracowanie projektu modernizacji kotłowni węglowej o mocy 300 kW (retorta) oraz projektu instalacji grzewczo-wentylacyjnej obiektów Kopalni
–    montaż kotłowni i instalacji wg projektów autorskich

KWK „ŚLĄSK” – Ruda Śl.

rok 2006

–    wykonanie instalacji hydrantowej, ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w łaźni łańcuszkowej – kubatura 62 000 m3

P.B.M. EKO-MONTEX Sp-ka z o.o.

rok 2006

–          wykonanie dokumentacji projektowej instalacji grzewczej nowej hali magazynowej Sp-ki ESAB w Katowicach.
–     wykonanie instalacji wg autorskiego projektu

ATLAS COPCO – Katowice

rok 2006

–          wykonanie instalacji sprężonego powietrza oraz zabudowa stacji sprężarek w budynkach produkcyjnych Sp-ki „Cablelettla” w Mikołowie
–          wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji sprężonego powietrza oraz chłodzenia kompresora / ATLAS COPCO – 45kW / w budynku produkcyjnym Sp-ki w Rudzie Śląskiej.
–          jak wyżej lecz w fabryce pomp „Powen”  w Zabrzu, wraz z siecią spr. pow.

KWK WUJEK – K-ce

rok 2006

–          wykonanie wymiany sieci parowej DN125 na terenie Kopalni
–          wykonanie opomiarowania na sieciach wodnych i cieplnych na terenie Kopalni

Kopalnie Rudzkie S.A.

rok 2006

–          wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie regulacji sieci cwu zasilanej z wymiennikowni przy ul.Wiślanej w Gliwicach.

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

lata 2005 – 2009

–    opracowanie projektów : kotłowni gazowej, klimatyzacji i wentylacji, instalacji gazowej,  wod-kan., wody lodowej w dobudowanym, wielokondygnacyjnym budynku  biura projektów, klimatyzacja serwerowi (40kW)
–     opracowanie projektu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania pomieszczenia   basenowego i SPA w kondygnacji piwnicznej, oraz ogrodu zimowego na dachu budynku;
–     wykonanie wszystkich zaprojektowanych instalacji z dostawą kompletu urządzeń;
–     stała obsługa serwisowa urządzeń i instalacji obu budynków biurowych.

ESAB Sp. z o.o. – Katowice

rok 2005/2006

–    opracowanie projektu technologicznego dwóch kotłowni gazowych VIESSMANN  o łącznej mocy 3,5 MW
–    opracowanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji gazu średnioprężnego  wraz ze stacjami redukcyjnymi dla potrzeb grzewczych i technologicznych o łącznej mocy przesyłowej 6,1 MW
–    budowa kotłowni gazowych VIESSMANN i instalacji gazowej wg autorskich projektów

 

INTER DEVENTER – Sosnowiec

rok 2005

–    zabudowa urządzeń w głównej komorze przyłączeniowej sieci wodnej
–    wykonanie zewnętrznej sieci hydrantowej i wodociągowej (560 mb.)
–    budowa kotłowni gazowej Brotje dla potrzeb wentylacji i centr. ogrzewania  o mocy 230 kW

URZĄD MIASTA Katowice

rok 2005

–          koncepcja programowo-przestrzenna awaryjnego ujęcia wody pitnej dla miasta z terenu KWK Wujek  w Katowicach.

HUHTAMAKI POLSKA Sp.z o.o.

rok 2005

–          modernizacja zespołu przygotowania wody chłodzącej Zakładu w Sieminowicach Śl. z  wymianą  głównych pomp obiegowych i instalacją agregatu GREEN-BOX.

D.T.Ś. KATOWICE „KOPUŁA NAD RONDEM”

rok 2004

–    opracowanie kompletu projektów budowlano-wykonawczych dla obiektu :

– klimatyzacji i wentylacji;
– zewnętrznej sieci cieplnej;
– cieplnego węzła wymiennikowego;
– wody lodowej;
– centralnego ogrzewania i wod-kan.

B.G.H. EDELSTAHL – Katowice

rok 2004

–    uzbrojenie kotłowni kontenerowej, wykonanie sieci cieplnej do bud. administr.,  wykonanie węzła przygotowania c.w.u.

KWK POKÓJ – Ruda Śl.

rok 2004

–     wykonanie silosu zasypowego i instalacji zamulania podsadzkowego wyrobisk

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

rok 2004

–    opracowanie projektów : kotłowni gazowej, klimatyzacji i wentylacji, instalacji gazowej,  wod-kan. i wody lodowej w wielokondygnacyjnym budynku biura projektów
–    wykonanie wszystkich zaprojektowanych instalacji z dostawą kompletu urządzeń

TP S.A. – Sosnowiec

rok 2004

–    zabudowa agregatu wody lodowej, montaż urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji  wody lodowej w budynku dyrekcji i centrum komputerowym

ESAB Sp z o.o. – Katowice

rok 2003

–    opracowanie projektu wykonawczego instalacji grzewczej dla wszystkich obiektów Spółki (produkcyjnych, administracyjnych i socjalnych) – moc 3,5 MW
–    kompleksowe wykonanie instalacji z przeprowadzeniem regulacji hydraulicznej i przebudową węzła przyłączeniowego

MARKET „PLAZA” – Ruda ŚL. –

rok 2003

–    instalacja wody lodowej dla potrzeb klimatyzacji

KWK WUJEK – Katowice

lata 2003 – 2006

–          wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w budynku łaźni szafkowej – kubatura 57 000 m3
–    wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku łaźni szafkowej
–    częściowa wymiana oraz całościowa regulacja hydrauliczna zakładowej sieci ciepłowniczej
–    budowa węzłów cieplnych i instalacji c.o. w obiektach powierzchni Kopalni poprzedzone autorskimi projektami – łączna kubatura ok. 210 000 m3

HUHTAMAKI POLSKA – Siemianowice Śl.

lata 2003 – 2004

–          montaż instalacji technologicznych sprężonego powietrza i wody chłodzącej  w halach FENIX i SAMU – 36 kpl. urządzeń

CENTRUM MATKI I DZIECKA – KATOWICE

rok 2002

–          Wykonanie instalacji  paliwowej i wydechowej agregatu prądotwórczego – 60 kW

POLARCUP POLAND – Siemianowice Śl.

rok 2002

–          instalacja odprowadzenia ścinek z maszyn PMC – we współpracy z duńską firmą KONGSKILDE

SZPITAL ONKOLOGICZNY – GLIWICE

rok 2002

–   montaż instalacji wody lodowej z zabudową klimakonwektorów w salach zabiegowych i operacyjnych, budynek pięciokondygnacyjny.

CHARSZNICA, KSIĄŻ WIELKI – SM PRZYSZŁOŚĆ

rok 2002

–          montaż 2-ch kotłowni węglowych – palniki retortowe – / 500 i 300 kW

ZAPASOWE CENTRUM KOMPUTEROWE ING BSK – KATOWICE

rok 2002

–          wykonanie instalacji olejowej agregatu prądotwórczego 600kW

POLARCUP – POLAND – SIEMIANOWICE ŚL. :

rok 2002

–          montaż instalacji technologicznych / woda chłodząca, spr.powietrze/ kilkunastu linii produkcyjnych.

PRZEDSIĘBIORSTWO MARTECH-PLUS – LAZISKA

rok 2002

–  kompletny montaż wszystkich przyłączy i instalacji wewnętrznych  hali produkcyjnej wraz z częścią biurową i kotłownią  85kW –  opracowanie dokumentacji projektowej

MULTIKINO – B.B.C. BIELSKO B.

rok 2001

–          Instalacja tryskaczowa pawilonu „C”, instal. c.o. części biurowej „C”

KLINIKA OKULISTYCZNA – Katowice

rok 2001

–    montaż rurociągów awaryjnego zasilania wodnego , remont zbiornika 3000m3

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA – ZABRZE

rok 2001

–   preizolowana sieć wody lodowej instalacji klimatyzacyjnej sal operacyjnych.

„POLARCUP POLAND” Ltd.

rok 1999, 2000

–   Opracowanie koncepcji technicznej (opini) w zakresie systemu wentylacji i ogrzewania hal produkcyjnych pod kątem wykorzystania oraz eliminacji znacznych zysków ciepła;
–    Wykonanie wyporowej nstal. wentylacyjnej z dyfuzyjnymi nawiewnikami podłogowymi – 110000 m3/h;-    Wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej z urządzeniami GEA – HAPPEL.
–    Rozbudowa sieci sprężonego powietrza
–    Opracowanie projektów technicznych : węzła cieplnego, instalacji wentylacji dyfuzyjnej oraz grzewczo-wentylacyjnej
–    Wykonanie węzła wymiennikowego 1,1 MW wraz z automatyką;
–    Wykonanie instalacji technologicznych w hali MERKURION z przejściem drogowym
–    Wykonanie kompleksowe, tymczasowego zaplecza socjalnego

KORPORACJA „BUDOMONT” Chorzów

lata 1996-2000

–    Kompleksowe instalacje grzewczo-wentylacyjne w pawilonach sieci handlowej „BIEDRONKA” – 6 pawilonów sprzedaży.

„SUMMIT SPORT” – sklep firmowy K-ce

rok 1998

–    kompleksowa inst. grzewcza w syst. podłogowym oraz grzejnikowym;  Kotłownia gazowa „BUDERUS”.

TARTAK „EXLAND” – Katowice

rok 1997

–    montaż kotłowni spalającej odpady drzewne – kocioł „ MODERATOR”-
–    zewnętrzna sieć cieplna, instalacje grzewcze w budynkach zaplecza

PRInż 07 K-ce

rok 1997

–    instalacja technologiczna Oczyszczalni Ścieków w Zawadzkiem (woj. opolskie) w technologii austriackiej – sieci PE.

„FARMACOL” S.A. K-ce – Hurt. Farmaceutyczna

rok 1997/98

–    kompleksowe wykonanie kotłowni olejowej „BUDERUS” o mocy 0,7 MW w zestawie dwukotłowym oraz budowa kominów wolnostojących.

P.W. „GOLLAND” – Hurt. Oświetlenia Chorzów

lata 1997-98

– kotłownia gazowa „BUDERUS” oraz instalacja grzewcza i grzewczo-wentylacyjna siedziby, magazynów i pawilonów sprzedaży.

„ELEKTRODY BAILDON” – ESAB Sp. z o.o. K-ce

lata 1993-2000

–  kompleksowa modernizacja instalacji technologicznych i grzewczych :
– zakładowa sieć pary wysokoprężnej wraz z przyłączem i opomiarowaniem poboru;
– sieć wody technologicznej;
– instalacja rozładunku kolejowego szkła wodnego wraz ze stacją pomp oraz zbiornikiem magazynowym;
– węzły wymiennikowe parowe i wodne dla c.o. i c.w.u.;
– węzły bezpośrednie c.o. wraz kompleksową instalacją grzewczą;
– parowa instalacja grzewczo-wentylacyjna oparta na urządzeniach  GEA – HAPPEL;
– węzły pomiarowe : pary, gazu, wody przemysłowej, c.o.
– zewnętrzne przyłącza mediów technologicznych i grzewczych.

Wszystkie wyszczególnione zadania wykonano w oparciu o autorskie projekty wykonawcze.

WYTW. CERAMIKI „KARAT” s.c. K-ce

rok 1997

–    instalacja grzewcza oraz system wentylacyjny z odzyskiem ciepła.

S.M. „GÓRNIK” K-CE, „ŚWIĘTOCHŁOWICKA” S.M

rok 1997

–    pomiarowe węzły cieplne dla 84 budynków wielorodzinnych.

AUTO ZLATEX Katowice

rok 1995-96

SALON I SERWIS samochodowy „B.M.W.” :
Wykonanie kotłowni olejowej BUDERUS oraz instalacji grzewczej :
– ogrzewanie podłogowe, inst. grzewczo-wentylacyjna.

SALON I SERWIS samochodowy „PEUGEOT” :
– instalacja grzewczo-wentylacyjna „Multi-Flair” i grzejnikowa.

A.B.F. MOSTY S.A.

lata 1994-95

–    wykonanie stalowej magistrali gazowej DN 300-150 w ul. Ligockiej w Katowicach, w ramach przebudowy wiaduktu drogowego.

P.R.B. „ARMEX” w Sosnowcu

rok 1994

–    wykonanie magistrali wodociągowej PE DN 160 pod linią kolejową, w ramach modernizacji ul. Radoszowskiej w Rudzie Śl.

HUTA IM. M. BUCZKA w Sosnowcu

rok 1994

–    wykonanie instalacji grzewczej i c.w.u. w Wydziale Odlewni – obiekty szatni, łaźni oraz administracyjne.

KORPORACJA „BUDOMONT” Chorzów

lata 1996-2000

–    kompleksowe instalacje grzewczo-wentylacyjne w pawilonach sieci handlowej „BIEDRONKA” – 6 pawilonów sprzedaży.

BUDERUS, VIESSMANN – współpraca partnerska

lata 1994 – nadal

–    montaż kotłowni i urządzeń grzewczych o zróżnicowanej mocy w ponad 130-tu obiektach – przemysłowych, prywatnych, biurowych, warsztatowych, itp.
–    wieloletnie autoryzowane serwisowanie zamontowanych urządzeń.

S.M. „GÓRNIK”

rok 1993

–    wymiana stalowej, wodnej sieci rozdzielczej w piwnicach budynków wielokondygnacyjnych przy ul. Gdańskiej i Zadole na sieć polipropylenową z podejściami i podłączeniem istniejących pionów.

CHORZOWSKA SP-NIA MIESZK

rok 1993

–    wymiana wewnętrznych instalacji c.o. w 4-rech budynkach wielokondygnacyjnych.

ROZLEWNIA WODY ŹRÓDLANEJ „WIERCH” s.c. w Wiśle

rok 1991

–    kompleksowe wykonanie ujęcia wodnego, sieci i instalacji technologicznej w rozlewni.

BANK ZACHODNI o/Chorzów

rok 1992

–    wykonanie węzła cieplnego oraz instalacji grzewczej w siedzibie banku.

HUTA „BAILDON” w Katowicach

lata 1988 – 93

–    zakładowa sieć zewnętrzna c.o. oraz wymiana systemów ogrzewania wewnętrznych instalacji w Wydziałach : Magnesów, Stolarni, Wózkowni, Wytrawialni oraz Elektrod.
–    Wymiana sieci cieplnej i przyłączy budynków wielorodzinnych na osiedlu Ściegiennego i 18-go Sierpnia w Katowicach.

K. W. K. „POLSKA”

lata 1987-88

–    sieć zakładowa oraz instalacje centraln. ogrzewania w powierzchniowych obiektach wydobywczych, przeróbczych i towarzyszących